2022

Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан

Мавзўъ: Такомули механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология ва амалия)

Ҳимоя бо забони:

Тоҷикӣ

Санаи ҳимоя

04.03.2023, соати: 09:00

Шакли диссертатсия

Докторӣ

Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ

Мавзўъ: Такмили танзими омили экологӣ дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти минтақа: назария ва амалия

Ҳимоя бо забони:

Тоҷикӣ

Санаи ҳимоя

25.01.2023, соати: 14:00

Шакли диссертатсия

Докторӣ

Ҷураев Меҳроҷ Бобоқулович

Мавзўъ: Ташаккули рақобатпазирии низоми иқтисодии минтақавӣ (дар мисоли вилояти Суғд Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Ҳимоя бо забони:

Тоҷикӣ

Санаи ҳимоя

24.12.2022, соати: 12:00

Шакли диссертатсия

Доктори (PhD)

Нишонзода Рискибой

Мавзўъ: Такомули идоракунии рушди фазоӣ-ҳудудии инфрасохтори иҷтимоии минтақа (дар асоси маводҳои вил

Ҳимоя бо забони:

Русӣ

Санаи ҳимоя

24.12.2022, соати: 09:00

Шакли диссертатсия

Доктори (PhD)

Ходжибаева Мукаддас Абдуганиевна

Мавзўъ: Хусусиятҳои амалкарди бозори истеъмолии ҳудудӣ дар шароити ташаккулёбии муҳити институтсионалӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Ҳимоя бо забони:

Русӣ

Санаи ҳимоя

08.10.2022, соати: 12:00

Шакли диссертатсия

Номзадӣ

Файзиева Дилноза Изатуллоевна

Мавзўъ: Иқтидори саноатӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Ҳимоя бо забони:

Тоҷикӣ

Санаи ҳимоя

08.10.2022, соати: 09:00

Шакли диссертатсия

Номзадӣ

Негматова Шоҳида Ғуфроновна

Мавзўъ: Рушди хоҷагии хонаводагӣ дар низоми иқтисодию иҷтимоии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Ҳимоя бо забони:

Тоҷикӣ

Санаи ҳимоя

21.06.2022, соати: 09:00

Шакли диссертатсия

Номзадӣ

Игамназаров Нурбекджон Имомназарович

Мавзўъ: Баландбардории самаранокии бахши соҳибкорӣ дар низоми иқтисодиёти минтақа (дар маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Ҳимоя бо забони:

Русӣ

Санаи ҳимоя

21.06.2022, соати: 12:00

Шакли диссертатсия

Номзадӣ