2022

Нурбоев Набиҷон Мӯминович

Theme: Improving management of ecological and economic development of the region (in the example of Sughd region)

Language protection:

Tajik

Date of defense

28.02.2023, clock: 13:00

Type of dissertation

Candidate

Шарипова Заррина Сафаровна

Theme: Advertising market in the economy of the Sughd region: formation and functioning mechanism

Language protection:

Russian

Date of defense

28.02.2023, clock: 10:00

Type of dissertation

Candidate

Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан

Theme: Такомули механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (назария, методология ва амалия)

Language protection:

Tajik

Date of defense

04.03.2023, clock: 09:00

Type of dissertation

Doctoral

Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ

Theme: Improving the regulation of environmental factors in ensuring sustainable economic development of the region: theory and practice

Language protection:

Tajik

Date of defense

25.01.2023, clock: 14:00

Type of dissertation

Doctoral

Ҷураев Меҳроҷ Бобоқулович

Theme: Formation of competitiveness of the regional economic system (on the example of the Sughd region of the Republic of Tajikistan)

Language protection:

Tajik

Date of defense

24.12.2022, clock: 12:00

Type of dissertation

Doctoral (PhD)

Нишонзода Рискибой

Theme: Improving the management of the spatial and territorial development of the social infrastructure of the region (based on the materials of the Sughd region of the Republic of Tajikistan)

Language protection:

Russian

Date of defense

24.12.2022, clock: 09:00

Type of dissertation

Doctoral (PhD)

Ходжибаева Мукаддас Абдуганиевна

Theme: Peculiarities of the functioning of the territorial consumer market in the conditions of formation of the institutional environment (on the example of Sugd region of the Republic of Tajikistan)

Language protection:

Russian

Date of defense

08.10.2022, clock: 12:00

Type of dissertation

Candidate

Файзиева Дилноза Изатуллоевна

Theme: Industrial potential as an economic growth factor of the region (on the example of the Sughd region of the Republic of Tajikistan)

Language protection:

Tajik

Date of defense

08.10.2022, clock: 09:00

Type of dissertation

Candidate

Негматова Шоҳида Ғуфроновна

Theme: Развитие домашнего хозяйства в социально - экономической системе региона (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)

Language protection:

Tajik

Date of defense

21.06.2022, clock: 09:00

Type of dissertation

Candidate

Игамназаров Нурбекджон Имомназарович

Theme: Баландбардории самаранокии бахши соҳибкорӣ дар низоми иқтисодиёти минтақа (дар маводи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Language protection:

Russian

Date of defense

21.06.2022, clock: 12:00

Type of dissertation

Candidate